Advertisement

Alenka Spacal: Vješanje
Srijeda, 01 Studeni 2006
Image Izložba slikarskih autoportreta Alenke Spacal otvara se performansom u kojem autorica vješa svoje radove na uže za sušenje rublja. Kroz autoironizaciju palete različitih uprizorenja vlastitog lika, naslikanih uljanim bojama na kuhinjske krpe, umjetnica imitacijom domaćinske atmosfere vješanja rublja u galerijskom prostoru problematizira relaciju između privatnog i javnog, odnosno osobnog i političkog.

Alenka Spacal svojevrsnom autobiografskom metodom uspostavlja vlastiti subjektivitet suprotstavljajući se tako objektivizaciji klišejske uloge žene kao "druge".Njezina je ambicija konstituirati se kao aktivan umjetnički subjekt. Kroz vlastita vizualna uprizorenja pokušava učiniti vidljivim različite marginalne identitete koje se prije svega dotiču koncepta roda, a također se odnose na spol, seksualnost, rasu i religiju, te se kroz različite motive igra s mnoštvom mogućih prezentacija spola / roda, nadilazeći tradicionalne binarne podjele na ženski i muški spol / rod u svojim androginim autoportretima.

Image

Izložba u Dubrovniku u organizaciji  Ženske infoteke (Zagreb) u sklopu godišnjeg seminara Žene i politika i u suradnji sa Art Radionicom Lazareti (Dubrovnik) otvorena je performaceom autorice 19. svibnja 2006. u 19.30.

 
Prilagođeno pretraživanje


| Powered by Joomla and NGO studio |
| Be the change you want to see in the world |
2006 - 2013 cunterview.net
Made for Firefox
Use under Creative Commons BY-NC-SA License (Uvjeti korištenja)